Il Pesa-Nervi

«Lei parla a vanvera, giovanotto!
No, penso a dei critici con la barba».

Lingua e libertà

Una bellissima poesia dialettale del poeta siciliano Ignazio Buttitta.

Nei versi seguenti di Ignazio Buttitta (1970) un senso della parola libertà, con il quale mi sento in profondo accordo. Il poeta si riferisce al dialetto siciliano, io penso alla lingua italiana, minacciata dai linguaggi settoriali, dall'inglese della scienza e della pubblicità, dall'inaridirsi della fantasia degli scrittori.

Lingua e dialettu

Un populu
mittitilu a catina
spugghiatilu
attuppatici a vucca,
è ancora libiru.

Livatici u travagghiu
u passaportu
a tavula unni mancia
u letti unni dormi
è ancora riccu.

Un populu,
diventa poviru e servu
quannu ci arrobbanu 'a lingua
addutata di patri:
è persu pi sempri.

Diventa poviru e servu,
quannu i paroli nun figghianu paroli
e si mancianu tra d'iddi.
Mi nn'addugnu ora,
mentri accordu a chitarra du dialettu
ca perdi na corda lu jornu.

Mentri arripezzu
a tila camuluta
chi tisseru i nostri avi
cu lana di pecuri siciliani.

E sugnu poviru:
haiu i dinari
e non li pozzu spènneri;
i giuelli
e non li pozzu rigalari;
u cantu,
nta gaggia
cu l'ali tagghiati.

Un poviru,
c'addatta nte minni strippi
da matri putativa,
chi u chiama figghiu
pi nciuria.

Nuàtri l'avevamu a matri,
nni l'arrubbaru;
aveva i minni a funtani di latti
e ci vìppiru tutti,
ora ci sputanu.

Nni ristò a vuci d'idda,
a cadenza,
a nota vascia
du sonu e du lamentu:
chissi non nni ponu rubari.
Nni ristò a sumigghianza,
l'annatura,
i gesti,
i lampi nta l'occhi:
chissi non nni ponnu rubari.

Non nni ponnu rubari,
ma ristamu poviri
e orfani u stissu.

1970. Tratta da Io faccio il poeta, 1982.

Articolo di Michele Diodati pubblicato il  10/1/2004 alle ore 23,18.

Indice del Pesa-Nervi | Diodati.org

Inizio pagina.